โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
5298

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลสงขลา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 45 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสงขลา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครงานโรงพยาบาลสงขลา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานเภสัชกรรม (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานประจำห้องยา (หน่วยที่ 2) จำนวน 3 อัตรา
 3. พนักงานธุรการ (หน่วยที่ 3) จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 5) จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก) (หน่วยที่ 6) จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 7) จำนวน 5 อัตรา
 8. พนักงานบริการ (รปภ.) (หน่วยที่่ 8) จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานเปล (หน่วยที่ 9) จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 28 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ) จำนวน 2 อัตรา

วิธีรับสมัครงานโรงพยาบาลสงขลา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ https://www.skhospital.go.th/
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด
3. ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น. พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงินที่ www.skhospital.go.th ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
– ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
– วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 50 บาท
(เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ)

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาลสงขลา