โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

0
2648
โรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสงฆ์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) และเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) โดยจะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงฆ์

สำหรับสมาชิกที่ให้ความสนใจในเรื่องตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ สามารถตรวจรายละเอียดเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และเริ่มสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

 โรงพยาบาลสงฆ์สมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

  2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา

  4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  5. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

  6. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2640 9537 – 46 ต่อ 1300 – 1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link