โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้าง 37 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 4-16 ก.ย.

0
725

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 37 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ, ป.6, ม.3, ม.6, ปวช., ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเองได้่ ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562

สมัครงาน โรงพยาบาลสงฆ์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
 3. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
 6. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
 7. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
 8. พนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 2 อัตรา
 9. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา
 12. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานพิธีสงฆ์ จำนวน 3 อัตรา

การสมัครงาน โรงพยาบาลสงฆ์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และแผนงานประเมินผล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน โรงพยาบาลสงฆ์