โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา รับถึง 25 ก.ย.

0
843

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสาธารณสุข ประเภททั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ที่ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 74 อัตรา

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามประกาศรับสมัครงานสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

งานโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

 1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 3. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 4. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 5. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 12. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 33 อัตรา
 14. พนักงานเปล จำนวน 11 อัตรา
 15. พนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล สมุทรปราการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานโรงพยาบาลสมุทรปราการ