โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.-ปวส.,ปริญญาตรี 4 อัตรา

0
4735
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา

  2. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ป้ายประกาศหน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานโรงพยาบาล