โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 13 อัตรา

0
4159

สมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวม 13 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

  2. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา

  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลสวนปรุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสวนปรุง และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานโรงพยาบาล