โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์-นิติกร วุฒิป.ตรี

0
3096

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และนิติกร วุฒิปริญญาตรี รวม 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลสรินธร

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน