โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี) รับสมัครงานสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา 4-17 ก.พ.

0
1290

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  2. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
  7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
  8. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนว่น 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข