โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

0
8561

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

เพื่อให้การสมัครงานเป็นไปโดยราบรื่น ผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ควรตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้เรียบร้อย และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

สมัครงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน1 อัตรา
  3. นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
  5. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037 217 128

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทางเว็บไซต์ www.cpa.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานโรงพยาบาล