โรงพยาบาลเด็ก รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 65 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา รับถึง 6 ธ.ค.

0
1871

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ, ม.3 , ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 65 อัตรา เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

งานโรงพยาบาลเด็ก

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
 12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 23 อัตรา
 13. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา
 14. พนักงานประจำห้องทดลอง (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
 16. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานโรงพยาบาลเด็ก