โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

0
6570

สมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สังกัดกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

 

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 6 อัตรา
  2. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 5 อัตรา
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 4 อัตรา
  4. นายช่างเทคนิค  จำนวน 3 อัตรา
  5. ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่สถิติ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงิน บำรุง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานโรงพยาบาล