โรงพยาบาล ม.สุรนารี รับสมัครงานราชการ วุฒิม.6-ป.ตรี 62 อัตรา บัดนี้ – 13 ก.ย.

0
198

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้ดจ้างเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 13 ตำแหน่ง 62 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาล ม.สุรนารี สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
 3. นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ม.6) จำนวน 2 อัตรา
 5. เภสัชกร จำนวน 13 อัตรา
 6. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม (วุฒิ ม.6) จำนวน 13 อัตรา
 7. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
 8. พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ (วุฒิ ม.6) จำนวน 6 อัตรา
 9. นักรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (วุฒิ ม. 6) จำนวน 10 อัตรา
 12. พนักงานขับรถ (วุฒิ ม.6) จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานโลจิสติกส์ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) วุฒิ ม.6 จำนวน 4 อัตรา

วิธีการรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล