โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครนักเรียน วุฒิ ม.3 จำนวน 110 คน สมัครด่วน!!!

0
263

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 – 2564 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) ประจําปีการศึกษา 2565 จำนวน 110 คน
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2562 – 2564 และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2547 – 31 มี.ค. 2550

สมัครนักเรียนช่างไฟฟ้า

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครนักเรียนช่างไฟฟ้า