โรงเรียนนายเรือ! ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

0
2458

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครสมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ

ตามประกาศโรงเรียนนายเรือ มีประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า เป็นชายโสด อายุระหว่าง 16 – 18 ปี

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

การสอบคัดเลือก

  1. สอบภาควิชาการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2560
  2. สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลสอบ

  1. ประกาศผลสอบภาควิชาการ แจ้งผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th  ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 
  2. ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ(ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  3. ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ(ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

เอกสารต้นฉบับ โรงเรียนนายเรือ