โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

0
1645
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู เพื่อประเมินและเลือกสรร ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ โดยผุู้ที่สนใจ สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อัตราค่าตอบแทน

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ เป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน ครูคณิตศาสตร์

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วิธีการเลือกสรร และวันเวลาสถานที่

จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ 29พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ผลผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ. บริเวณหน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรายงานตัว เพื่อนัดหมายทำสัญญาจ้างต่อไป