โรงเรียนศึกษานารี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทย์ คณิต (ครูไทย หรือต่างชาติ)

0
1340
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

สมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพครู โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คือ ครูอัตราจ้างวิทย์ คณิต จะเป็นครูชาวไทย หรือครูต่างชาติก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ตำแหน่งงานครูที่เปิดสอบ

  1. สอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

  2. สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ 10150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 4503501-4 ต่อ 114 ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ