โรงเรียนสวนกุหลายบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัคร ครูผู้ช่วย พลศึกษา

0
2006
โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

สมัครงาน ครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในสังกัด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาบัดดี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สำหรับสมาชิกที่ให้ความสนใจ ต้องการสมัครงาน ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2558

โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรีสมัครงาน ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ครูผู้ช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

1. ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

2. ในวันสมัครคัดเลือกและวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ต่อไปนี้

  1. ครูอัตราจ้าง
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. พนักงานราชการ
  4. ครูพี่เลี้ยง
  5. ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยาการอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินการและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด
  6. พนักงานจ้างเหมาบริการ
  7. ลูกจ้างชั่วคราว

3. ผู้บังคับบัญชาให้การรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติขึ้นไป จากการแข่งกีฬาบัดดี้ หรือได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติขึ้นไป จากการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาบัดดี้ หรือนักกีฬาที่ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติขึ้นไป จากการแข่งขันกีฬาบัดดี้

5. เป็นนักกีฬาบัดดี้ทีมชาติไทย

6. เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบัดดี้ทีมชาติไทย

7. ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติขึ้นไป

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน ครูผู้ช่วย

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน ครูผู้ช่วย