โรงเรียนสาธิต มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับถึง 14 ก.พ.

0
630

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานอาจารย์

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย

  • อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานอาจารย์

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานอาจารย์