โรงเรียนสายปัญญา รับสมัครงาน ครูสอนภาษาจีน

0
3037
โรงเรียนสายปัญญา

สมัครงาน ครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน เพื่อทำการคัดเลือก และบรรจุเป็นครูสอนภาษาจีน

สมาชิกท่านใด มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดไว้ สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ งานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนสายปัญญาสมัครงานครู ภาษาจีน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • ครูสอนวิชาภาษาจีน อัตราเงินเดือน 15,000 km

 

การรับสมัครงานครู ภาษาจีน

ผู้ที่สนใจ สมัครงานครู ภาษาจีน สามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 221 0196 ต่อ 101