โรงเรียนเตรียมน้อมฯ (ปทุมธานี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์

0
1828
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

สมัครงานครู โรงเรียนเตรียมน้อมฯ

สำหรับผู้ที่กำลังหางานด้านการเรียน การสอน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วันนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กำลังเปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดปทุมธานี หรือติดต่ออาจารย์ มณีวรรณ โทร. 091 775 3167, 02 593 1965, 084 377 1592

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี