ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา รับถึง 14 ก.พ.

0
5781

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัด ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย

  • นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานไปรษณีย์ไทย

ให้ผู้สนใจตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย