BOI รับสมัครข้าราชการ นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 10 อัตรา 27 ก.พ.-19 มี.ค.

0
1292

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา โดยผู้ที่สนใจรับสมัครข้าราชการ BOI ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563

รับสมัครข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

วิธีรับสมัครข้าราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครข้าราชการ BOI สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>รับสมัครข้าราชการ