Walk-in Interview ธนาคารกรุเทพ รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ ตำแหน่งงานว่าง 5 ตำแหน่ง 22 ก.พ.

0
5711

ธนาคารกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานธนาคาร โดยปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพ (พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล) ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างธนาคารกรุงเทพ เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้พร้อม โดยธนาคารกรุงเปิดรับสมัครแบบ Walkin Interview ในวัน เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 63 : 09.00 – 14.00 น. ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่(สีลม)

สมัครงานแบงค์กรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา
  2. พนักงานโอนเงินต่างประเทศ
  3. เจ้าหน้าที่การตลาดด้านประกันชีวิต
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (Relationship Officer-SME)
  5. ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Assistant Relationship Manager-SME)

คุณสมบัติผู้สมัครงานแบงค์กรุงเทพ

  • ตำแหน่งที่ 1-5 จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่งที่ 3 ประสบการณ์ทำงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 1 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) และนายหน้าประกันชีวิต
  • ตำแหน่งที่ 4-5 ประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/hFWzK

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธิดารัตน์ 0 2685 7805
คุณนันทิภัคค์ 0 2685 7854