กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 368 อัตรา

0
2527

งานราชการ กรมชลประทาน

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 368 อัตรา โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมชลประทาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมชลประทาน

งานราชการ กรมชลประทาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 42 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 5 อัตรา
 5. นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
 6. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาน จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างเครื่องกล จำนวน 11 อัตรา
 8. นายช่างโยธา จำนวน 70 อัตรา
 9. นายช่างสำรวจ จำนวน 111 อัตรา
 10. นายช่างชลประทาน จำนวน 72 อัตรา
 11. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
 13. วิศวกรชลประทาน จำนวน 21 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมชลประทาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน