[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
19404

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  จำนวน 121 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. พนักงาน จำนวน 17 อัตรา
  2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 89 อัตรา
  3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การเภสัชกรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ