กรมชลประทาน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้

0
1500

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดยรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 3. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
 4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 6. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 11. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมชลประทาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ