กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ (คนพิการ) วุฒิปวช.-ปวส. 6 อัตรา 12-19 ธ.ค.

0
1034

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช.และปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ คนพิการ กรมชลประทาน ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

สอบราชการ คนพิการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการ คนพิการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ คนพิการ กรมชลประทาน สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมชลประทานระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ คนพิการ