กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงานราชการ “นิติกร” 9 ตำแหน่ง

0
1155

สมัครงานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 ตำแหน่ง ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ่มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการทึ่เปิดสอบ

  1. นิติกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  2. นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 7 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ