งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

0
19542

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 ตุลาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ