กรมทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา รับสมัครงาน วุฒิ ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 9 อัตรา

0
3025

งานราชการ ฉะเชิงเทรา

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 ฉะเชิงเทรา ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 9 อัตราด้วยกัน

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานราชการ ฉะเชิงเทรา กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท

งานราชการ ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธา จำนวน 2 อ้ตรา

  2. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ฉะเชิงเทรา

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน