งานราชการ!!! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 25 อัตรา

0
16048

สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท มีประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 25 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 
  15,000 – 16,500 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  – ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 
  15,000 – 16,500 บาท
  – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  – ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมทางหลวงชนบท