กรมทางหลวง (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

0
492

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวช. และปวส. โดยผู้ที่สนใจงานราชการ กระบี่ สำนักงานทางหลวงที่ 17 ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563

งานราชการ กระบี่

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานโยธา 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ กระบี่

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กระบี่ สำนักงานทางหลวงที่ 17 ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 17 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ กระบี่