กรมบัญชีกลาง สุราษฎร์ธานี รับสมัคร นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

0
3516
กรมบัญชีกลาง

งานราชการ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กรมบัญชีกลางงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

  1. สำนักงานคลังเขต 8 ชั้น 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฏร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนนริศร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  5. สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 1 ถนนอุดรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  6. สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
  7. สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  8. สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 8 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ สถานที่รับสมัครต่างๆ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ กรมบัญชีกลาง