เปิดสอบ! เจ้าหน้าที่งานราชการกรมพัฒนาที่ดิน 33 อัตรา

0
2316

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
– กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 10.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 10.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
– กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 12 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 12.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
– กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 13 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 13.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
– กลุ่มงานเทคนิค จ านวน 1 อัตรา

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ