[สมัครงานราชการ]”กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

0
20557

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมพัฒนาที่ดิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ