กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบงานราชการ 315 อัตรา

0
2102
กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก

งานราชการ ทหารบก 2558

ประกาศรับสมัครงานราชการ ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเรื่องของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 315 อัตรา ซึ่งครั้งนี้หน่วยงานราชการกองทัพบก ที่เปิดสอบงานราชการ ได้แก่ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน

สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวการรับสมัครงาน อยากจะสอบเข้ารับราชการในกองทัพบก สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก

สมัครงานราชการ ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. พนักงานราชการ จำนวน 296 อัตรา

1.1 กลุ่มงานบริการ

 • พนักงานบริการ  จำนวน 12 อัตรา
 • พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  จำนวน 23 อัตรา
 • ลูกมือช่าง  จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ  จำนวน 5 อัตรา

1.2 กลุ่มงานเทคนิค

 • พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสถิติ  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างโยธา  จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างโลหะ  จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ  จำนวน 235 อัตรา
 • ช่างยางและพลาสติก  จำนวน 5 อัตรา

2. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 19 อัตรา

2.1 กลุ่มงานบริการ

 • พนักงานบริการ  จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกมือช่าง  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา

2.2 กลุ่มงานเทคนิค

 • ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างโลหะ  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์  จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สนใจ สมัครงานราชการ ทหาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

 

วิธีการสมัครงานราชการ ทหาร

ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และสถานที่สอบ

กรมสรรพาวุธทหารบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และสถานที่สอบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ทางเว็บไซต์ของกรม

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด