กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. 3 อัตรา 25 มี.ค.-1 เม.ย.

0
530

กรมส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส. รวม 3 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. กรมส่งเสริมการเกษตร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

พนักงานราชการ วุฒิปวส.

ตำแหน่งงานราชการ

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมการเกษตรระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>พนักงานราชการ วุฒิปวส.