กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้

0
18599

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่างครั้งแรกจำนวน 31 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

หน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  5. นักสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  7. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

หน่วยกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

  1.  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว  ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ