“กระทรวงการคลัง” กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

0
11535

งานราชการ กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง มีประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 14 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.cgd.go.th/ หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ/พนักงานราชการ”

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครสอบราชการ