กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงานราชการ 2559 จำนวน 4 ตำแหน่ง 1798 อัตรา

0
6616

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รวม 4 ตำแหน่ง 1798 อัตรา

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่ว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานกระทรวงสาธารณสุข

 

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 430 ตำแหน่ง

  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 804 ตำแหน่ง

  3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) จำนวน 77 ตำแหน่ง

  4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 507 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงาน สาธารณสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน