การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2 อัตรา

0
3868

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ อัพเดทล่าสุด การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 6 จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครงานทางอินเตอร์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงานการท่าเรือ

สมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • นักกายภาพบำบัด 6 จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับรอง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถย้ายสายงานได้ เว้นแต่เป็นกรณีการเลื่อนระดับตำแหน่งในสายงานเดียวกัน

 

วิธีการสมัครงาน การท่าเรือ

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในลิงก์แนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการับสมัครสอบแล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบได้ที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : Download Link