[งานราชการ]กรมการข้าว เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

0
1226

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมการข้าว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 54 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมการข้าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
  7. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมการข้าว ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการข้าว ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ