<ล่าสุด> การบินไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 58 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

0
140279

สมัครงานการบินไทย

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 58 ตำแหน่ง รวมหลายร้อยอัตรา

สำหรับบุคคลท่านใดที่ต้องการสมัครงานการบินไทย สามารถติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งได้ โดยการ Download Link ท้ายประกาศ และสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงงานการบินไทย

สมัครงานการบินไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ผู้ประสานงานประจำท่าอากาศยานดอนเมือง (FOREMAN CN)
 2. Mechanic Helper 1 ประจำแผนกทำความสะอาดและพ่นสีอากาศยาน (MS-P) ประจำดอนเมือง
 3. Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)
 4. Marketing Research Analyst สังกัดกองวิจัยและวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า (SZ-R)
 5. Market Research Analyst ประจำกองมาตรฐานคุณภาการบริการ (SZ-Q)
 6. Clerk ประจำแผนกวางแผนรายได้ (FE-R)
 7. แผนกคลังพัสดุภาคพื้น ประจำกองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CJ-G)
 8. International Relations Coordinator (S4) ประจำกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4)
 9. Clerk ประจำกองขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ภาคพื้นเอเซียเหนือและอเมริกา (FU)
 10. A/C store Keeper (TC)
 11. แผนกบริการสายการบินลูก้า (CL-O) สุวรรณภูมิ
 12. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)
 13. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง
 14. จัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QVV-P)
 15. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ)
 16. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)
 17. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Skilled
 18. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Semi-skilled
 19. Accounting Officer ประจำกองรายได้การโดยสาร (EB)
 20. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV)
 21. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-VV)
 22. Accounting Officer ประจำกองวิเคราะห์งบประมาณ (UB)
 23. Accounting Officer ประจำกองบัญชีทั่วไป (EG)
 24. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)
 25. ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 26. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)
 27. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)
 28. Finance Analyst 2
 29. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)
 30. Programmer Analyst 1 ประจำแผนกฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (VU-T)
 31. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D,Van)
 32. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ
 33. FOREMAN / OFFICER (FA)
 34. International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K)
 35. Finance Analyst 1
 36. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)
 37. Statistician ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (UH)
 38. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
 39. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ)
 40. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC)
 41. Overhaul Shop Mechanic (ML)
 42. Artist (QV-3)
 43. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกองวางแผนนักบิน (OA-P)
 44. A/C store Keeper (TS)
 45. เจ้าหน้าที่พยาบาล
 46. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)
 47. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
 48. พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ
 49. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)
 50. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)
 51. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F)
 52. Programmer (HH)
 53. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH
 54. System Analyst (SAP-FICO) (TY-S)
 55. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
 56. System Programmer 1 (VZ)
 57. พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) HA
 58. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CN)

 

สมัครงานการบินไทย>>>>Download Link