ข่าวงานสายการบิน “บริษัท การบินไทย จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
531175

สมัครงาน การบินไทย 2562

(Update : 25/04/2019)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท การบินไทย เป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงาน ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล แทนการรับสมัครงานเอง ดังนั้น บริษัท การบินไทย จึงได้จัดตั้ง “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส” ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท การบินไทย ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น การสมัครงานโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย จึงถือว่า ผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ ก็สามารถสมัครได้ที่ www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

สมัครงาน การบินไทย

สมัครงาน การบินไทย 2562

ฝ่ายครัวการบิน

 1. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ (CV-O) ด่วน!!!
 2. พนักงานเตรียมและผลิตอาหาร ด่วน!!!
 3. พนักงานขายและเก็บเงิน ร้าน Puff & Pie ด่วน!!!
 4. ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant) ด่วน!!!
 5. พนักงานบริการ (Sale & Service) ด่วน!!!
 6. พนักงานขับรถบรรทุก (VAN) ด่วน!!!
 7. ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant) ประจำสำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ ด่วน!!!
 8. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
 9. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ด่วน!!!
 10. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Van) ด่วน!!!
 11. พนักงานบริการภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K) ด่วน!!! ไม่จำกัดอัตรา
 12. พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKTCC)
 13. ผู้ประสานงาน (Foreman) (ประจำสนามบินดอนเมือง) ด่วน!!!
 14. หัวหน้างาน ธุรการ ผู้ช่วย ด่วน!!!
 15. ผู้ช่วยกุ๊ก แจกจ่ายอาหาร ลำเลียงอาหาร ขนส่ง ด่วน!!!
 16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ด่วน!!!
 17. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ ด่วน!!!
 18. ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 19. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ด่วน!!! ไม่จำกัดอัตรา
 20. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ด่วน!!!
 21. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ด่วน!!!
 22. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ ด่วน!!!
 23. พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER) ด่วน!!! ไม่จำกัดอัตรา
 24. Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T
 25. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID

ฝ่ายคาร์โก้

 1. Cargo Officer (F7-I) ด่วน!!!
 2. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
 3. Foreman / Officer (FA)

ฝ่ายช่าง

 1. Finance Analyst 2 (TK-P) ด่วน!!!
 2. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
 3. Mechanic Helper 1 (MS-P) ประจำฝ่ายช่างดอนเมือง ด่วน!!!
 4. Store Keeper Trainee / (MM) ด่วน!!!
 5. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดอัตรา
 6. Overhaul Shop Mechanic (LT-F) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดอัตรา
 7. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

 1. ผู้ประสานงาน (Foreman-CSA) ด่วน!!!
 2. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 3. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

 1. พนักงานควบคุมแรงงานขนถ่ายสัมภาระบนเครื่องบิน ด่วน!!!
 2. พนักงานจัดเตรียมใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) / 2C-S ด่วน!!!
 3. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ (2T-P) ด่วน!!!
 4. พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานยนต์ในลานจอดเครื่องบิน (2B) ด่วน!!!
 5. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก – ดันเครื่องบิน (2P) Helper ด่วน!!!
 6. พนักงานขับรถอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E) ด่วน!!!
 7. พนักงานขับรถลาก TOE-BAR เครื่องบิน (2P-M) ด่วน!!!
 8. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
 9. Equipment Operator (2P) ด่วน!!!
 10. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)
 11. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)
 12. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
 13. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
 14. Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต
 15. Equipment Operator ประจำสถานีภูเก็ต
 16. พนักงานขับรถ (DRIVER) สถานีภูเก็ต (HKTGO)
 17. ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยาน

ประจำออฟฟิศ

 1. ผู้ประสานงาน (FOREMAN-CSA) ด่วน!!!
 2. Planning Coordinator 2 (YV) ด่วน!!!
 3. Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD) ด่วน!!!
 4. Public Relation 1 (ประชาสัมพันธ์) ด่วน!!!
 5. Accounting Officer 1/EK ด่วน!!!
 6. Marketing Research Analyst 2 / (SZ-R) ด่วน!!!
 7. Ticketing Reservation (Agent 1) ด่วน!!!
 8. รองกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
 9. พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ) ด่วน!!!
 10. Personnel Officer (PF) ด่วน!!!
 11. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
 12. Programmer Analyst 1 (VA) ด่วน!!!
 13. Programmer Analyst 1 (VQ) ด่วน!!!
 14. System Programmer 1 (VS) ด่วน!!!
 15. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ด่วน!!!
 16. Accounting Officer (EG) ด่วน!!!
 17. Programmer Analyst 1 (VQ) ด่วน!!!
 18. Accounting Officer (NC) ด่วน!!!
 19. Correspondence Officer (SO) ด่วน!!!
 20. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ด่วน!!!
 21. Programmer Analyst 1 (VV) ด่วน!!!
 22. ผู้ประสานงาน (Foreman DC)

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> สมัครงาน การบินไทย