การยาสูบ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา 9 มี.ค.-7 เม.ย.

0
823

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งาน 5 วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สนใจตำแหน่งงานยาสูบ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 7 เมษายน 2563

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานยาสูบ

  • นักวิเคาะห์งาน 5 จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงานยาสูบ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งงานยาสูบที่จะเปิดรับสมัคร ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 การยาสูบแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 7 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานยาสูบ