[สมัครงานรัฐวิสาหกิจ] การยาสูบ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานดี พร้อมโบนัส สวัสดิการเพียบ

0
10451

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 อัตรา  สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2

 2. พนักงานเวสถิติ 3  จำนวน 1 อัตรา

 3. พนักงานบัญชี 3 จำนวน 2 อัตรา

 4. เภสัชกร 5 จำนวน 1 อัตรา

 5. พยาบาล 3 จำนวน 5 อัตรา

 6. พยาบาล 1 (ผู้ช่วยพยาบาล) จำนวน 5 อัตรา

 7. นักเทคนิคการแพทย์ 4 จำนวน 1 อัตรา

 8. แพทย์ 6 จำนวน 1 อัตรา

 9. แพทย์ 6 กองศัลยกรรม จำนวน 1 อัตรา

 10. นักกายภาพบำบัด 4 จำนวน 1 อัตรา

 11. ทันตแพทย์ 6 จำนวน 1 อัตรา

 12. ผู้ตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา

 13. ผู้ตรวจสอบ 4 จำนวน 1 อัตรา

 14. พนักงานบัญชี 3 จำนวน 2 อัตรา

 15. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา

 16. นักบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา

 17. นักบัญชี 4 กองบริหารต้นทุน จำนวน 1 อัตรา

 18. นักบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา

 19. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา

 20. นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา

 21. พนักงานบัญชีและการเงิน 3 จำนวน 1 อัตรา

 22. พนักงานตรวจคุณภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

 23. นักวิทยาศาสตร์ 5 จำนวน 1 อัตรา

 24. นักวิทยาศาสตร์ 5 จำนวน 1 อัตรา

 25. นักวิทยาศาสตร์ 5 จำนวน 1 อัตรา

 26. นักวิทยาศาสตร์ 5 จำนวน 1 อัตรา

 27. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา

 28. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐิวสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ