การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ทุกระดับวุฒิการศึกษา เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
2767

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ โดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งพนักงาน จำนวน 29 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
 2. นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา
 3. นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
 4. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ) จำนวน 6 อัตรา
 5. วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ) จำนวน 3 อัตรา
 6. วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 3 อัตรา
 7. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 9. นักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
 10. นักการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
 11. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 7 อัตรา
 12. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
 13. พยาบาลวิชาชีพ 4 จำนวน 1 อัตรา
 14. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 9 อัตรา
 15. ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 5 อัตรา
 16. ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
 17. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบ ทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กําหนด ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ กฟน.