งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 130 อัตรา

0
61512

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 130 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน การไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งบุคลากร 5 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  20,040 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR (HR Analytic)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
 2. ตำแหน่งนักการเงิน 5 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  20,040 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาโท ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
 3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ, สามเสน, บางพูด, คลองเตย, ยานาวา, สมุทรปราการ, บางขุนเทียน
 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
  • ตาไม่บอดสี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางพูด
 5. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ตาไม่บอดสี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
 6. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ, ยานนาวา, ราษฎร์บูรณะ
 7. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
 8. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และต้อยเคยว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
 9. ตำแหน่งนักการตลาด 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางการตลาด
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
 10. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Premier Pro, Final Cut, After Effect, โปรแกรมออกแบบ 3D, 2D, Animation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถถ่ายภาพ และถ่ายวิดีทัศน์ ด้วยกล้อง DSLR ได้ สามารถตัดต่อภาพ และตกแต่งภาพเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
 11. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
 12. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
 13. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ
 14. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสามเสน
 15. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 11 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต, วัดเลียบ
 16. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย, วัดเลียบ, สามเสน, บางขุนเทียน, บางใหญ่
 17. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สุขภาพแข็งแรง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
 18. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
 19. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  • ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
 20. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สามารถใช้ Auto CAD ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ, บางพูด
 21. ตำแหน่งช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ
 22. ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางพลี, บางนา, สมุทรปราการ
 23. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  12,700 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
 24. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  12,700 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  • ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
 25. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  11,350 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่าและมีประกาศนียบัตรงานใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า (ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือกลเรือ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่กว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ/หรือมีประสบการณ์จริงในการขับเรือกลลำน้ำ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  • สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถเครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงนวลจันทร์, บางเขน, วัดเลียบ, ธนบุรี, บางนา
 26. ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 26 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  11,350 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย ตามที่ กฟน. กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  • ว่ายน้ำได้
  • มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
  • ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
  • ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางพูด, บางขุนเทียน, บางพลี, คลองเตย, ราษฎร์บูรณะ, บางใหญ่, บางเขน, นวลจันทร์
 27. ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  11,350 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย ตามที่ กฟน. กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  • ว่ายน้ำได้
  • มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
  • ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
  • ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางพูด, บางขุนเทียน, บางพลี, คลองเตย, ราษฎร์บูรณะ, บางใหญ่, บางเขน, นวลจันทร์

การรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การรับสมัครงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน การไฟฟ้า