การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 17 ตำแหน่ง 95 อัตรา

0
3838

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ รวม 95 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 25529 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

 

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน)  จำนวน 1 อัตรา
 2. วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 17 อัตรา
 3. วิศวกรโยธา 4 จำนวน 3 อัตรา
 4. เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)  จำนวน 1 อัตรา
 7. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 2 อัตรา
 8. นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 2 อัตรา
 9. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
 10. นิติกร 4 จำนวน 7 อัตรา
 11. นักบัญชี 4 จำนวน 6 อัตรา , นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ)  จำนวน 1 อัตรา
 13. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 4 อัตรา
 14. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 2 อัตรา , ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 9 อัตรา
 15. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 9 อัตรา
 16. พนักงานธุรการ 3 จำนวน 21 อัตรา , พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 2 อัตรา
 17. พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ผู้สนใจสมัครงาน ให้สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)