[งานรัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
4791

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหนงงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. พนักงานขับเครื่องจักรกล
  2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย)
  3. คนชำนาญงาน

วิธีการสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต